Lenka Hušnerová

 Osobní informace 

Jméno Lenka Hušnerová
Telefon (+420) 736 407 080
E-mail lenka@dennirelax.cz
Národnost Česká
Datum narození 5.srpen 1983
Pohlaví Žena
Rodinný stav Vdaná
Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské (Mgr.)

 

Pracovní zkušenosti                 

 • Období

07/2008 – 10/2015

 • Jméno a adresa zaměstnavatele

Lékařský dům Praha 7, a.s., Janovského 48, Praha 7

 • Oblast podnikání nebo název odvětví

Zdravotnictví

 • Dosažená pozice

Fyzioterapeut

 • Období

01/2008 – 06/2008

 • Jméno a adresa zaměstnavatele

Mladá fronta, a.s.

 • Oblast podnikání nebo název odvětví

Media, Reklama, PR

 • Dosažená pozice

Manager inzerce

 • Období

09/2001 – 11/2007

 • Jméno a adresa zaměstnavatele

Refit

 • Oblast podnikání nebo název odvětví

Vzdělávání

 • Dosažená pozice

Lektorka rekvalifikačních kurzů „Nižší zdravotnický pracovník“ a „Masér pro sportovní, rekondiční a regenerační masáže“

 • Období

09/2004 – 06/2006

 • Jméno a adresa zaměstnavatele

Studio R.L.S. s.r.o.

Avis Praha s.r.o.

 • Oblast podnikání nebo název odvětví

Vzdělávání

 • Dosažená pozice

Lektorka anglického jazyka

 

Vzdělání 

• Období

2004 – 2009

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Univerzita Karlova v Praze

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

Speciální pedagogika – logopedie, surdopedie, zdravotní tělesná výchova

• Získaný titul

Mgr.

• Období

2001 – 2004

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Mills s.r.o.

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

Fyzioterapie

• Získaný titul

DiS.

• Období

1994 – 2001

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Gymnázium Nymburk

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

 Všeobecné gymnázium

 

Certifikované a rekvalifikační kurzy

• Období

2015

• Název kurzu

Flowin

• Období

2015

• Název kurzu

Využití laseru v rehabilitaci

• Období

2012

• Název kurzu

Kineziotaping

• Období

2012

• Název kurzu

Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Lubmily Mojžíšové

• Období

2011

• Název kurzu

Výživové poradenství

• Období

2011

• Název kurzu

Metoda senzomotorické stimulace

• Období

2007

• Název kurzu

Personální management

• Období

2007
• Název kurzu Anti-cellulites body massage
• Období 2007
• Název kurzu Bazální stimulace
• Období 2006
• Název kurzu Multikulturní tolerance
• Období 2004
• Název kurzu Zen-Touch Shia Tsu

 

Kurzy a semináře

 

• Období

2010

• Název kurzu

Poranění páteře a míchy

• Období

2010

• Název kurzu

Bolesti hlavy

• Období

2010

• Název kurzu

Motorické projevy Parkinsonovy choroby a možnosti jejich ovlivnění

• Období

2010

• Název kurzu

Astma bronchiale a alergie s ním spojená

• Období 2010
• Název kurzu Osteoporóza - tichý nepřítel
• Období 2010
• Název kurzu   Amputace dolní končetiny
• Období 2010
• Název kurzu Integrovaný záchranný systém
• Období 2010
• Název kurzu Střelná poranění
• Období 2010
• Název kurzu Prevence pádů seniorů
• Období 2010
• Název kurzu Stravovací a pohybové návyky zdravotníka
• Období 2010
• Název kurzu Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

 

Konference

• Období 2009
• Název kurzu Jak zvládat emoce; Nenechte sebou manipulovat