Monika Matyášová

 Osobní informace 

 

Jméno Monika Matyášová
Telefon (+420) 777 131 958
E-mail mini.m@volny.cz
Národnost Česká
Datum narození  
Pohlaví Žena
Rodinný stav Vdaná
Nejvyšší dosažené vzdělání Vysokoškolské (Mgr.)

 

Pracovní zkušenosti                 

 • Období

1990 – 1991

 • Název zaměstnavatele

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika rehabilitačního lékařství

 • Dosažená pozice

Fyzioterapeut

 • Období

1996 - 1997

 • Název zaměstnavatele

Arthrocentrum, nestátní zdravotnické zařízení

 • Dosažená pozice

Fyzioterapeut

 • Období

1997 - 2001

 • Název zaměstnavatele

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Kliniky neurochirurgie, neurologie, interní, ortopedie

 • Období

2004 - 2007

 • Název zaměstnavatele

Medicom, nestátní zdravotnické zařízení

 • Dosažená pozice

Fyzioterapeut

 • Období

2010 - 2019

 • Název zaměstnavatele

Medicina Plus, nestátní zdravotnické zařízení

 • Dosažená pozice

Fyzioterapeut

   
   

 

Vzdělání 

• Období

1991 – 1996

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Univerzita Karlova v Praze

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

Fyzioterapie, zdravotní tělesná výchova

• Získaný titul

Mgr.

• Období

1987 – 1989

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Nástavbové studium po maturitě

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

Fyzioterapie

• Získaný titul

 

• Období

1982 – 1987

• Název a typ organizace poskytující vzdělání či kurzy

Gymnázium Pelhřimov

• Hlavní předměty/praktické dovednosti

 Všeobecné gymnázium

 

Certifikované a rekvalifikační kurzy

• Období

2015

• Název kurzu

Flowin

• Období

2015

• Název kurzu

Využití laseru v rehabilitaci

• Období

2012

• Název kurzu

Kineziotaping

• Období

2012

• Název kurzu

Rehabilitační léčba některých druhů ženské funkční sterility metodou Lubmily Mojžíšové

• Období

2011

• Název kurzu

Výživové poradenství

• Období

2011

• Název kurzu

Metoda senzomotorické stimulace

• Období

2007

• Název kurzu

Personální management

• Období

2007
• Název kurzu Anti-cellulites body massage
• Období 2007
• Název kurzu Bazální stimulace
• Období 2006
• Název kurzu Multikulturní tolerance
• Období 2004
• Název kurzu Zen-Touch Shia Tsu

 

Kurzy a semináře

 

• Období

2010

• Název kurzu

Poranění páteře a míchy

• Období

2010

• Název kurzu

Bolesti hlavy

• Období

2010

• Název kurzu

Motorické projevy Parkinsonovy choroby a možnosti jejich ovlivnění

• Období

2010

• Název kurzu

Astma bronchiale a alergie s ním spojená

• Období 2010
• Název kurzu Osteoporóza - tichý nepřítel
• Období 2010
• Název kurzu   Amputace dolní končetiny
• Období 2010
• Název kurzu Integrovaný záchranný systém
• Období 2010
• Název kurzu Střelná poranění
• Období 2010
• Název kurzu Prevence pádů seniorů
• Období 2010
• Název kurzu Stravovací a pohybové návyky zdravotníka
• Období 2010
• Název kurzu Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

 

Konference

• Období 2009
• Název kurzu Jak zvládat emoce; Nenechte sebou manipulovat